www.

سرور مجازی

سرور مجازی

 

مشخصات
RAM
CPU
HDD
ترافیک ماهیانه
پایداری در ماه
هزینه در ماه
سفارش سرور آلمان
سفارش سرور فرانسه
VPS.1
512
1core
50
99 %
19000 تومان
سفارش
سفارش
VPS.2
1024
2core
99 %
سفارش
سفارش
سفارش
VPS.3
2048
2core
99 %
سفارش
سفارش
سفارش
VPS.4
4096
4core
99 %
سفارش
سفارش
سفارش
VPS.5
99 %
سفارش
سفارش
سفارش


همین حالا عضو شوید و از خدمات این مرکز بهره مند شوید